Stemmetræning og coaching for dig med talevanskeligheder

Formål og udbytte

Vi, Bente Maimann handicap- og stresscoach og Henning Silberg stemme- og sprogcoach, har udviklet et forløb, der skal forske i metoder til at forbedre tale/sprog hos mennesker med talevanskeligheder.

Gennem et grundlæggende arbejde med at forbinde reflektoriske funktioner som åndedrættet med bevidste muskulære muligheder både kropsligt og artikulatorisk er det vores overbevisning, at det kan forbedre tonus i hele taleapparatet, og som resultat give den enkelte nye redskaber til at opnå større og positive muligheder i deres sproglige kommunikation.

Mødet med begrænsninger skaber frustration og stress, så derfor er kombinationen af arbejdet med nedsættelse af tonus/overspænding og stresshåndtering meget vigtig. Derfor er vi to coaches samtidigt under hele forløbet.

Indhold:

Åndedræt:

  • Åndedrættet er en refleks som vi til dels kan gribe kort ind i
  • Alle skriger, når de bliver født – en medfødt refleks

Ved at arbejde med åndedrættet på flere måder gennem øvelser, der dels rører ved bevidstheden om vejrtrækningen, dels ved at arbejde med selve refleksen, kan vi ramme et sted mellem refleks og bevidsthed, som gør, at den enkelte kan få redskaber til at ‘kontrollere’ selve tonus i musklerne på en mere hensigtsmæssig måde.

Sprog:

  • Ovenstående kunne være en vej til at forbedre talesproget
  • Sproget er knyttet til artikulationen og deres muskler. Jo stærkere den enkelte vokal kan formes, desto tydeligere vil sproget kunne dannes, også selv om det vil være svært at ‘artikulere’ de enkelte konsonanter – men nogle vil være stemte som vokalerne og dermed lettere at danne.
  • Her kunne man tænke på en bugtaler, som ikke bevæger munden, men alligevel er ‘tydelig’. Så klang og muligheder for artikulation vil ‘kunne forbedre’ det sproglige.
  • Måske kunne man bygge en bro/finde en individuel vej mellem det automatiske, reflektoriske system og det system, som den enkelte er i stand til at kontrollere.
  • Vores ide er, at åndedrættet i første omgang forbindes med kontrollerede bevægelser, så man understøtter åndedræt og bevægelighed samtidigt.

ALT MED FORBEHOLD FOR DEN ENKELTE PERSONS MULIGHEDER.

Håndtering af frustration, vrede, afmagt, stress m.v.:

Når stemmecoachen arbejder med kursisten, så kan vedkommende opleve f.eks. frustration, vrede, irritation, afmagt og stresslignende symptomer. Alt efter, hvor kursisten ”rammer muren”, så vil handicapcoachen coache vedkommende og gennem coaching søge at få en accept af, at det er ok at have de følelser, som de har lige nu og nå frem til, hvad der skal til, for at de kan komme videre.

Vores teori er, at hvis kunden kan opnå en accept af de følelser, der dukker op, så kan de nemmere slappe af og arbejde konstruktivt med øvelserne.

Varighed:

Varigheden afhænger af de ønsker, I har til en workshop eller et kursus. Ring og få en uforpligtende samtale.